COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI: TEMARI DE LLENGUA CATA LANA I LITERATURA: VOLUM I

COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI: TEMARI DE LLENGUA CATA LANA I LITERATURA: VOLUM I descargar pdf

«COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI: TEMARI DE LLENGUA CATA LANA I LITERATURA: VOLUM I completo en español»

Estás por comenzar a descargar COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI: TEMARI DE LLENGUA CATA LANA I LITERATURA: VOLUM I en PDF. También disponible en EPUB. La descarga es muy sencilla y además puedes acceder a miles de libros.

cos de professors d ensenyament secundari: temari de llengua cata lana i literatura: volum i-9788466548250

Sinopsis de COS DE PROFESSORS D ENSENYAMENT SECUNDARI: TEMARI DE LLENGUA CATA LANA I LITERATURA: VOLUM I

Heus aquí una completa guia per preparar els exàmens d’ingrés al cos docent d’educació secundària en l’especialitat de Llengua Catalana i Literatura. Aquesta obra desenvolupa de manera exhaustiva alhora que entenedora els 71 temes que integren el temari oficial de l’esmentada especialitat. El recull es presenta com un producte consistent i útil per orientar l’opositor en l’ardu camí envers la superació de les proves. La guia acull textos coherents amb l’esperit general de l’obra, estructurats internament de manera clara i preparats en profunditat a partir d’una extensa bibliografia que abraça des dels estudis clàssics fins a les aportacions més recents i innovadores dintre l’àmbit de la catalanística. L’equip redactor ha treballat dur per presentar un producte profitós i de qualitat que eviti a l’opositor la carregosa tasca de cercar informacions complementàries i addicionals.

Ver más

Ver otros títulos del mismo género >>> libros de Oposiciones

Géneros de este libro:

Derecho

Administración pública

Más detalles relevantes

Datos del fichero:

  • Visitas al día: 1609
  • Descargas del fichero: 873
  • Tamaño total: 636KB
  • Formatos: pdf epub mobi kindle