COS DE MESTRES. PEDAGOGIA TERAPEUTICA TEMARI (VOL. 2)

COS DE MESTRES. PEDAGOGIA TERAPEUTICA TEMARI (VOL. 2) descargar pdf

«COS DE MESTRES. PEDAGOGIA TERAPEUTICA TEMARI (VOL. 2) completo en español»

Estás por comenzar a descargar COS DE MESTRES. PEDAGOGIA TERAPEUTICA TEMARI (VOL. 2) en PDF. También disponible en EPUB. La descarga es muy sencilla y además puedes acceder a miles de libros.

Sinopsis de COS DE MESTRES. PEDAGOGIA TERAPEUTICA TEMARI (VOL. 2)

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres perquè puguin ingressar en el Cos de Mestres en l’especialitat de Pedagogia Terapèutica, així com oferir un recurs útil per als professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desplega els temes 14 a 25 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat al que estableixen tant la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), com la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a millorar la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema conté una introducció i una conclusió, tal com requereixen els criteris d’avaluació dels tribunals, i un esquema perquè l’opositor en tingui una visió global i l’ajudi a estudiar-lo i memoritzar-lo. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte els preceptes de la LOE i de la LOMCE que estiguin connectats amb cada tema, però l’opositor o opositora haurà d’examinar i tenir en compte la legislació específica de la comunitat per la qual es presentarà a l’oposició.
Ver más

Ver otros títulos del mismo género >>> libros de Oposiciones

Géneros de este libro:

Oposiciones

Más detalles relevantes

Datos del fichero:

  • Visitas al día: 1767
  • Descargas del fichero: 595
  • Tamaño total: 864KB
  • Formatos: pdf epub mobi kindle